Svensk Värdepappersmarknad publicerar uppdaterade mallvillkor för obligationer

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad publicerade den 28 april 2022 uppdaterade mallvillkor för vissa företagsobligationer.

Svensk Värdepappersmarknad har sedan 2013 tagit fram mallvillkor för företagsobligationer inom primärt high yield-segmentet. Ambitionen har sedan starten varit att mallvillkoren, genom att utgöra en etablerad och balanserad referenspunkt, ska bidra till en standardisering på marknaden.

Under det senaste året har föreningen, tillsammans med medlemmarna och efter samråd med andra intressenter, gjort en omfattande uppdatering av mallvillkoren i syfte att återspegla utvecklingen på den svenska obligationsmarknaden. De uppdaterade mallvillkoren finns tillgängliga på föreningens hemsida.

Svensk Värdepappersmarknad rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.