Vattenfall emitterar sin första gröna obligation under sitt svenska EMTN-program

Vattenfall har den 24 juni 2019 emitterat sin första gröna obligation om 500 miljoner euro, vilken har tagits upp på Nasdaq Stockholms marknad för hållbara obligationer (Sustainable Bond Market). Detta är den största gröna obligationen som listats på Nasdaq Stockholm.

Obligationen är den första att emitteras under Vattenfalls svenska EUR 10 000 000 000 Euro Medium Term Note-program, vilket också är det första EMTN-programmet under svensk rätt. Pengarna från emissionen är öronmärkta för att användas till gröna investeringar i enlighet med Vattenfalls nyligen antagna ramverk för gröna obligationer, vilket har fått det högsta betyget, ”Dark Green”, av analysföretaget Cicero.

Intresset hos investerarna var stort och obligationen var övertecknad efter bara ett par timmar från det att orderboken öppnades.

”Vi är stolta över att ha fått biträda Vattenfall med denna banbrytande emission”, säger André Andersson, ordförande för Mannheimer Swartlings Bank- och finansgrupp. ”Vi är särskilt glada över att internationella investerare verkar ha insett att svensk rätt fungerar lika bra för emissioner av sofistikerade finansiella instrument på den europeiska obligationsmarknaden.”

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med omkring 20 000 anställda och med verksamhet i framförallt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten.

Mannheimer Swartling har varit Vattenfalls juridiska rådgivare i samband emissionen och noteringen av obligationen.

Nedan är länkar till intervjuer avseende emissionen.

Intervju – Vattenfall
Intervju – Mannheimer Swartling

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.