Golden Heights emitterar seniora säkerställda obligationer

Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (”SEB”) har agerat arrangör och issuing agent i samband med Golden Heights AB (publ) (”Golden Heights”) emission av seniora säkerställda obligationer till ett initialt belopp om SEK 340 miljoner inom en ram om SEK 600 miljoner. Emissionslikviden kommer delvis att användas för att refinansiera befintliga obligationer. Golden Heights avser att lista obligationen på Nasdaq Stockholm, Corporate Bond List.

Golden Heights är ledande smyckeåterförsäljare i Sverige, och en av de ledande aktörerna i Finland, med välkända varumärken såsom Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts Guld, Lyxxa och Kultajousi.

SEB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.