Särskilda villkor skapar hållbar byggbransch

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin med skattefusk och annan brottslighet. Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen samt verka för en sund konkurrens och att arbetstagares rättigheter respekteras. Initiativet startades av bankerna i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i gemensamma riktlinjer som för byggherrar och byggföretag innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled.

Digitala lösningar har utvecklats vilka fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Detta innebär att identiteter och arbetsgivarsamband kan säkerställas för de arbetare som registrerar sig i personalliggarna. Banker och låntagare kan sedan begära digitala projektrapporter från byggprojekten som visar vilka entreprenörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats. Låntagarna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Låntagarna ska agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav. Eventuella avvikelser ska förklaras och vidtagna åtgärder redovisas.

Riktlinjerna kommer att implementeras i form av särskilda villkor och kravspecifikationer som ska tillämpas från 27 november 2023 vid finansiering av nya byggprojekt. Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Mannheimer Swartling har biträtt bankerna med framtagandet av dessa villkor, vilka har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn. Byrån har också bistått bankerna med en konkurrensrättslig analys av bankinitiativet.

Mer information om bankinitiativet Hållbar byggbransch finns hemsidan: https://www.bankinfrastruktur.se/hallbar-byggbransch

 

 

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.