MediaMarktSaturn säljer den svenska verksamheten till Power Retail Sweden

MediaMarktSaturn och den nordiska elektronikåterförsäljaren Power International AS har ingått avtal om att avyttra MediaMarktSaturns svenska verksamhet.

Powers helägda svenska dotterbolag Power Retail Sweden kommer att förvärva 100 procent av aktierna MediaMarkt Sverige, vilket omfattar 29 butiker och cirka 1 300 anställda. MediaMarktSaturn får i gengäld en minoritetsandel på 20 procent i Power Retail Sweden.

MediaMarktSaturn biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.