Accent Equity köper Stål och Hyrmaskiner i Varberg AB

Accent Equity har förvärvat Stål och Hyrmaskiner i Varberg AB. Bolaget, som är ett familjeföretag i andra generationen, hyr ut maskiner och annan utrustning till främst byggindustrin. Bolaget etablerar även fullständiga byggarbetsplatser åt sina kunder. Stål och Hyrmaskiner i Varberg AB har sitt huvudkontor och en depå i Varberg, samt ytterligare depåer i Kungsbacka, Falkenberg och Göteborg.

Accent Equity grundades 1994 och dess fonder har sedan starten investerat i cirka 70 bolag, varav 55 av dessa har fått nya ägare. Accent Equity Partners AB har varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor. Accents Equitys målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.

Accent Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.