Flygfoto över containers i hamn

Infranode stänger sin andra fond på över 1,2 miljarder euro

Mannheimer Swartling har agerat rådgivare åt Infranode vid struktureringen, kapitalanskaffningen och etableringen av deras andra investeringsfond, Infranode II, som nyligen stängde på över 1,2 miljarder euro.

Infranode II är en långsiktig infrastrukturinvesterare inom energi, transport, digital och social infrastruktur med ett särskilt fokus på de nordiska länderna. Investerarbasen för Infranode II utgörs av stora svenska och internationella investerare. Infranode II är, likt sin föregångare, baserad på en svensk aktiebolagsstruktur där investerarna antingen investerar genom kapitalandelslån eller preferensaktier.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.