Stora Enso undertecknar avtal om att förvärva skogstillgångar i Bergvik Skog

Stora Enso och övriga aktieägare i Bergvik Skog AB har undertecknat avtal om att omstrukturera ägandet i Bergvik Skog. Som ett resultat av omstruktureringen omvandlar Stora Enso sitt ägande av 49,8 procent av aktierna i Bergvik Skog till ett direkt ägande av ungefär 69,8 procent av skogstillgångarna i Bergvik Väst AB. Det totala värdet av affären i Stora Ensos balansräkning beräknas uppgå till cirka 1 miljard EUR, motsvarande drygt 10 miljarder SEK.

Transaktionen, som förväntas slutföras under första halvåret 2019, medför att Stora Enso genom direkt ägande av skogstillgångar säkrar en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt.

Stora Enso rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.