StudentMannheimer Swartling Training Programme

Mannheimer Swartling Training Programme är ett utbildningsprogram för dig som vill komplettera dina juridikstudier. Programmet ger dig möjlighet att redan under studietiden utveckla dina kunskaper inom olika juridiska områden och ge dig insyn i arbetet på en affärsjuridisk byrå.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som vill komplettera dina teoretiska studier med praktiska övningar och fiktiva case. Du kommer bland annat att få möjlighet att utveckla dina färdigheter inom förhandlingsteknik, juridisk engelska, projektledning och retorik.

Under programmets tre utbildningstillfällen får du fördjupade kunskaper inom följande områden.

Hållbarhet i juridiken
Under dagen talar vi om hur man som affärsjurist möter klienternas ständigt skiftande krav på hållbara juridiska lösningar. Vi lär oss mer om hur hållbarhetsrelaterade risker kan hanteras och affärsmöjligheter identifieras med frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption i fokus.

Omvärldsbevakning
I näringslivet och i samhället i stort sker föränd­ring snabbare än någonsin. Utvecklingen ställer krav på juridisk rådgivning som följer trender bort­om juridiken. Under dagen vänder vi blickarna utåt mot makrotrender och politisk omvärldsutveckling.

Företagsförvärvet – från bud till affär
I denna del av utbildningsprogrammet fördjupar vi oss i förhandlingsteknik och projektledning. Vi går även igenom avtalsstrukturen för ett företagsförvärv och provar på due diligence-arbetet i praktiken.

Att lägga grunden till en framgångsrik talan
Under två utbildningsdagar lägger vi fokus på den inledande fasen i effektiv hantering av tvister. Du kommer bland annat få lära dig mer om analys­arbetet av avtalsdokumentation och e-postkor­respondens, vittnesintervjuer och granskning av tillgångsutredningar.

Om programmet
Mannheimer Swartling Training Programme är en värdefull möjlighet för dig som under hösten 2019 läser termin fem till nio på juristprogrammet. Programmet består av tre utbildningstillfällen under fem heldagar hösten 2019 och avslutas med diplomering i december. Ansökan öppnar i februari 2019 på mannheimerswartling.se/karriar. Antagningsbesked skickas ut i maj. Antalet platser är begränsat.