Valedo Partners Fund II AB ingår avtal om att sälja samtliga aktier i Cambio Holding AB till Investcorp

Valedo Partners Fund II AB och minoritetsägare har ingått avtal om att sälja samtliga aktier i Cambio Holding AB till Investcorp, en global förvaltare av alternativa investeringsprodukter. Cambio är verksamt inom marknaden för elektroniska journalsystem och erbjuder mjukvarulösningar för primär-, akut- och socialvård samt patient-centrerad vård. Bolaget har kunder primärt i Sverige, Danmark och Storbritannien med mer än 150 000 användare av Cambios mjukvarulösningar.

Valedo rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.