Bristol-Myers Squibb vinner patentmål avseende Eliquis® (apixaban) i Patent- och marknadsdomstolen

Den 2 november 2022 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom avseende Bristol-Myers Squibbs, BMS, patent och tilläggsskydd som skyddar apixaban – den aktiva substansen i antikoagulantian Eliquis®.

I juni 2021 ansökte Teva Sweden AB, Teva, om stämning av BMS vid Patent- och marknadsdomstolen och yrkade på att patentet och tilläggsskyddet som skyddar apixaban skulle ogiltigförklaras. Teva gjorde gällande att patentet var ogiltigt på grund av bristande nyhet (som var en fråga om rätten att begära prioritet), uppfinningshöjd, att patentet omfattade något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen och bristande utövandeanvisningar.

BMS försvarade framgångsrikt patentet och tilläggsskyddet mot Tevas ogiltighetspåståenden. Den 2 november 2022 ogillade Patent- och marknadsdomstolen Tevas käromål och gav BMS ersättning för rättegångskostnader. Teva har överklagat beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Eliquis® är ett framgångsrikt läkemedel som har hjälpt miljontals människor och uppmärksammats genom flera priser.

Mannheimer Swartling företrädde BMS.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.