Marcus Ringborg ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsbeskattning. Marcus har även tidigare arbetat inom Företagsöverlåtelser och Publik M&A och aktiemarknad. Marcus hjälper klienter med frågor som rör inkomstskatt och momsrelaterade ärenden. Han har, bland annat, erfarenhet av att rådge klienter inom fondetableringar och omstrukturering, företagsomstrukturering, företagsöverlåtelser och incitamentsprogram.