Securitas företrädesemission om cirka SEK 9 583 miljoner har slutförts

Mannheimer Swartling har biträtt Securitas AB (publ) i samband med dess företrädesemission om cirka 9 583 miljoner kronor som nu har slutförts.

Den 12 september 2022 beslutade styrelsen för Securitas AB (publ) (”Securitas”) om en nyemission om cirka SEK 9 583 miljoner med företrädesrätt för Securitas aktieägare, i syfte att finansiera förvärvet av STANLEY Security från Stanley Black & Decker Inc. Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 11 oktober 2022. Företrädesemissionen fulltecknades och kommer att tillföra Securitas cirka SEK 9 583 miljoner före avdrag för emissionskostnader.

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar med cirka 350 000 medarbetare på 47 marknader. Securitas aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Securitas rådgavs av Mannheimer Swartling i företrädesemissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.