Svedbergs Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva det nederländska bolaget Thebalux Holding B.V.

Svedbergs Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva det nederländska bolaget Thebalux Holding B.V. med dotterbolag, en väletablerad nederländsk designer, producent och leverantör av badrumsmöbler och badrumsprodukter. Köpeskillingen uppgår till, på kassa- och skuldfri basis, maximalt 44,5 miljoner euro. Härutöver har överenskommits om en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,7 miljoner euro. Förvärvet är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och tillträde av aktierna förväntas ske i december 2023.

Genom förvärvet tar Svedbergs Group ett viktigt steg mot målet att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. I linje med Svedbergs tidigare förvärv kommer den nuvarande ledningen i Thebalux fortsatt vara aktiv i bolaget efter förvärvet.

Förvärvet finansieras genom utökade kreditfaciliteter. I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux avser Svedbergs att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 400 miljoner kronor under första kvartalet 2024.

Svedbergs företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.