Skuggspel av träd på vägg

BioInvent slutför nyemissioner om drygt 1,5 miljarder kronor under en period kortare än ett år

BioInvent, ett företag i klinisk fas som fokuserar på att utveckla nya, first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, har i mars 2021 slutfört en aktiekapitalsfinansering om mer än 1,5 miljarder kronor under en period av tio månader.

Aktiekapitalsfinanseringen bestod av en riktad nyemission i juni 2020 om ca 487 miljoner kronor i två trancher, en företrädesemission (repair issue) om ca 139 miljoner kronor i juli 2020 och en riktad nyemission om ca 962 miljoner kronor i två trancher som avslutades i mars 2021.

Emissionslikviderna finansierar utbyggnaden av bolagets kliniska program. Investerare i de riktade emissionerna är en rad internationella och svenska institutionella investerare, både befintliga och nya.

BioInvent biträddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.