Aktierna i Arjo har delats ut till aktieägarna i Getinge och noterats på Nasdaq Stockholm

Arjo AB (publ) (”Arjo”), det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care inom Getinge AB (”Getinge”), är nu ett separat noterat bolag vars aktier av serie B är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 12 december 2017 upptogs Arjos aktier av serie B till handel på Nasdaq Stockholm, följt av en utdelning av aktierna till aktieägarna i Getinge. Efter beslutet om utdelning och notering av Arjo delas Getinge-koncernen upp i två självständiga noterade bolag, Arjo som består av det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care och det relaterade området spoldesinfektion samt Getinge med de kvarvarande affärsområdena Surgical Workflows och Acute Cate Therapies. Efter uppdelningen förväntas både Getinge och Arjo att bli verksamhetsmässigt mer fokuserade med större möjligheter att fortsätta utveckla produkter och lösningar specifikt anpassade för sina respektive kunder där Arjo har en mer patientnära verksamhet.

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter, tjänster och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Bolagets erbjudande omfattar produkter och lösningar inom områdena patienthantering, hygien, desinfektion, sjukvårdssängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Arjo har mer än 5 900 anställda över hela världen och kunder i mer än 60 länder. Arjos omsättning för 2016 uppgick till cirka 8 miljarder kronor.

Getinge och Arjo har biträtts av Mannheimer Swartling i separationen, utdelningen och noteringen av Arjo.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.