Lucas Jonsson är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupper för Företagsöverlåtelser och Corporate Sustainability and Risk Management. Han är bosatt i och ansvarig för Mannheimer Swartlings verksamhet i Kina och har tidigare varit verksam i Sverige och i New York. Han har stor erfarenhet av internationella uppdrag och klientrelationer inom särskilt M&A, kommersiell affärsjuridik och gränsöverskridande investeringar. Vidare rådger han på regelbunden basis klienter inom risk- och krishantering samt leder utredningar relaterade till affärsetik och regelefterlevnad, inklusive sådana som initierats av visselblåsare. Lucas Jonsson har en bred och långtgående kunskap om riskhantering, företagsetableringar och -förvärv i Kina, kommersiella förhandlingar och avtal med kinesisk anknytning samt om Kinas affärsklimat och legala miljö.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, New York, 2006
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2011
 • Secondment, större internationell industrikoncern, 2002
 • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2003

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2001)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2006
 • Inter-Pacific Bar Association
 • Svenska handelskammaren i Kina (vice ordförande)
 • Svenska handelskammaren i Kina, Shanghaiavdelningen (ordförande)

Lucas Jonsson

Partner

Lucas Jonsson är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupper för Företagsöverlåtelser och Corporate Sustainability and Risk Management. Han är bosatt i och ansvarig för Mannheimer Swartlings verksamhet i Kina och har tidigare varit verksam i Sverige och i New York. Han har stor erfarenhet av internationella uppdrag och klientrelationer inom särskilt M&A, kommersiell affärsjuridik och gränsöverskridande investeringar. Vidare rådger han på regelbunden basis klienter inom risk- och krishantering samt leder utredningar relaterade till affärsetik och regelefterlevnad, inklusive sådana som initierats av visselblåsare. Lucas Jonsson har en bred och långtgående kunskap om riskhantering, företagsetableringar och -förvärv i Kina, kommersiella förhandlingar och avtal med kinesisk anknytning samt om Kinas affärsklimat och legala miljö.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, New York, 2006
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2011
 • Secondment, större internationell industrikoncern, 2002
 • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2003

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2001)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2006
 • Inter-Pacific Bar Association
 • Svenska handelskammaren i Kina (vice ordförande)
 • Svenska handelskammaren i Kina, Shanghaiavdelningen (ordförande)