Lucas Jonsson

Partner Shanghai, Malmö

Lucas Jonsson är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupper för Företagsöverlåtelser och Corporate Sustainability and Risk Management. Han är bosatt i och ansvarig för Mannheimer Swartlings verksamhet i Kina och har tidigare varit verksam i Sverige och i New York. Han har stor erfarenhet av internationella uppdrag och klientrelationer inom särskilt M&A, kommersiell affärsjuridik och gränsöverskridande investeringar. Vidare rådger han på regelbunden basis klienter inom risk- och krishantering samt leder utredningar relaterade till affärsetik och regelefterlevnad, inklusive sådana som initierats av visselblåsare. Lucas Jonsson har en bred och långtgående kunskap om riskhantering, företagsetableringar och -förvärv i Kina, kommersiella förhandlingar och avtal med kinesisk anknytning samt om Kinas affärsklimat och legala miljö.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2012-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, New York, 2006
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2011
  • Secondment, större internationell industrikoncern, 2002
  • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2003

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2001)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges advokatsamfund, 2006
  • Inter-Pacific Bar Association
  • Svenska handelskammaren i Kina (vice ordförande)
  • Svenska handelskammaren i Kina, Shanghaiavdelningen (ordförande)