Starwood och Scius Partners säljer fastighetsportfölj för 3,6 mdkr

Starwood Capital Group med Scius Partners som lokal partner har avyttrat en fastighetsportfölj om 51 fastigheter med kontor, lager och logistik till ett totalt värde om cirka 3,6 miljarder kronor. Köpare är Hemfosa och beståndet är tänkt att ingå i dotterbolaget Nyfosa. Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket beslutar att godkänna eller lämnar förvärvet utan åtgärd.

Mannheimer Swartling representerade Starwood Capital Group och Scius Partners i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.