Stenfasad med himmel i bakgrunden

Nyhetsbrev Fasta Affärer, februari 2019

Det saknas idag etablerade former för kommuner och privata fastighetsägare att utanför detaljplaneprocessen samverka kring och samfinansiera åtgärder som inte bara rör kvartersmark utan även rör allmän platsmark. Om riksdagen skulle vilja förenkla funktionell samverkan mellan dessa parter finns det internationella förebilder att dra lärdomar av, vilket framhålls av Liberalerna i en riksdagsmotion från tidigare i år.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.