Byggnad som syns bakom träd

Nyhetsbrev Fasta affärer, december 2020

Fasta affärer bjuder på det senaste inom fastighets- och entreprenadrättens områden.

I detta nummer:

 • Bygglovsundantaget för solceller – inte soligt i alla lägen
 • Om köparen inte kommer till closing
 • Forward funding och forward purchase – utmaningar med projekttransaktioner i tidiga skeden
 • En starkare ställning för exploatören vid utbyggnad av allmän platsmark
 • Momsexpert breddar Mannheimer Swartlings erbjudande till fastighetsbranschen
 • Andrahandsupplåtelser – några viktiga frågor
 • När utländska aktörer förvärvar fastigheter i Sverige – nya myndighetskontroller och säkerhetsbedömningar
 • Lokal eller bostad? Ny vägledande praxis från Högsta domstolen
 • Sale and lease backtransaktioner – vanliga frågor och fallgropar att undvika
 • Ny bok om tolkning av entreprenadavtal
 • Trender

Läs hela nyhetsbrevet Fasta affärer, december 2020 här.

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.