Mannheimer Swartling har biträtt Saab i samband med ingående av nytt hyresavtal

Saab tecknar hyresavtal med Fabege avseende lokaler på fastigheten Solna Nöten 4 i Solna Strand.

Avtalet avser samtliga ytor på fastigheten. Förhyrningen är en av de största någonsin i Sverige och avser ytor uppgående till 66 000 kvadratmeter. En större hyresgästanpassning av lokalen ska ske och inflyttning planeras till hösten 2025.

Saab rådgavs av Mannheimer Swartling i hyresförhandlingarna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.