KPA Pension förvärvar fastigheten Stockholm Brädstapeln 16

KPA Pension, som är det ledande pensionsbolaget inom kommun- och regionsektorn och en del av Folksamgruppen, har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Brädstapeln 16 på Kungsholmen i Stockholm från Areim Property Holding 5 AB. Bygganden på fastigheten innehåller 36.700 kvadratmeter uthyrningsbar area och det överenskomna fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 4,3 miljarder kronor, vilket är ett av de högsta förvärvsbeloppen för en enskild fastighet hittills i Sverige. Köparens tillträde till det fastighetsägande bolaget avses ske i november 2019.

Köparen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.