Hemsö och Sveanor säljer fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

Hemsö och Sveanor säljer den gemensamt ägda fastigheten Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm till KLP Eiendom.
Byggnaden är en Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. Fastigheten omfattar 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor.

Hemsö rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.