KPMG avyttrar verksamhet till IK VIII-fonden

KPMG har avyttrat sin verksamhet inom redovisning och löneadministration till IK VIII-fonden. Den avyttrade verksamheten, vilken har cirka 300 anställda på ett flertal kontor runt om i Sverige, kommer att bli en del av Aspia, ett bolag som ägs av IK VIII-fonden. Transaktionen är villkorad av sedvanliga regulatoriska godkännanden och förväntas att stänga under tredje kvartalet 2018.

KPMG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.