Accent Equity förvärvar en majoritetspost i Linotol och C Holmqvist Entreprenad

Accent Equity har ingått avtal om att förvärva en majoritetspost i Linotol och C Holmqvist Entreprenad, båda leverantörer av industrigolv, från deras grundare.

Grundarna ska tillsammans med nyckelpersoner i verksamheterna återinvestera i bolagen. Tillträdet är förväntat att äga rum under sommaren 2023 och är villkorat av sedvanlig konkurrensrättslig prövning och vissa tillträdesvillkor.

Linotol är den marknadsledande leverantören av industrigolvlösningar i Skandinavien med huvudkontor i Norrköping. C Holmqvist har en stark position inom industrigolv i södra Sverige. Bolagen förser fastighetsägare, byggherrar och byggföretag med golvlösningar främst för logistik- och industriändamål. Tillsammans hade de förvärvade verksamheterna en omsättning på SEK 810 miljoner under 2022.

Accent Equity företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.