Skugga av ett trappräcke mot trä

AEA Investors förvärvar Polygon från Triton

AEA Investors har ingått avtal om att förvärva Polygon Holding AB från Triton och andra aktieägare.

Polygon är ett ledande företag inom förebyggande och avhjälpande av skador på fastigheter och har mer än 5 400 anställda i 16 länder som hjälper kunder inom försäkrings-, fastighets-, och industrisektorerna att förebygga, kontrollera och mildra effekten av vattenskador, brandskador och skador orsakade av klimatförändringar.

Transaktionen är föremål för regulatoriska godkännanden och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021.

Mannheimer Swartling agerade svensk legal rådgivare till AEA Investors, i samarbete med Freshfields.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.