Accent Equity 2012 säljer Inteno Group AB till ett konsortium lett av Accent Equity 2017

Investeringsfonden Accent Equity 2012 L.P. och minoritetsägare har ingått avtal om att sälja Inteno Group AB, en ledande leverantör och utvecklare av mjukvaru- och hårdvarulösningar för bredbandsroutrar och residential gateways, till ett konsortium lett av investeringsfonden Accent Equity 2017 L.P.

Sedan Accent Equity 2012:s investering i företaget år 2016 har Inteno Group expanderat till nya marknader och regioner och är idag en ledande europeisk aktör.

Accent Equity 2012 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som är föremål för vissa tillträdesvillkor och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.