Brygga med vatten i bakgrunden

Accent Equity avyttrar Oral Care Group AB till Axcel

Accent Equity 2012 L.P. och minoritetsägare har ingått ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av samtliga sina aktier i Oral Care Group AB till Axcel.

Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård. Med cirka 375 anställda och över 30 års erfarenhet erbjuder Oral Care allmän- och specialisttandvård på klinikmottagningar och hemtandvård för äldre och/eller sjuka patienter i ett flertal landsting och regioner.

Oral Care startades 1989 och är landets största aktör inom området hemtandvård i Sverige. Oral Care finns sedan början av 2020 också i Norge.

Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Accent rådges av Mannheimer Swartling i samband med transaktionen.

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.