Mannheimer Swartling utser sex nya partners

Mannheimer Swartling är stolta över att meddela att Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl har valts till nya partners på byrån.

”Vi är enormt stolta och glada över att kunna tillkännage att vi valt in sex nya partners”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

”De är alla redan etablerade och välkända rådgivare inom sina respektive verksamhetsområden och de kommer att säkerställa att våra klienter även i framtiden får all den hjälp de behöver med sina allra mest komplexa affärer och vi ser med glädje fram emot deras fortsatta framgångar”, fortsätter han.

Nyutnämnda partners

Camilla Appelgren kommer att ansluta till Mannheimer Swartlings branschgrupp Health Care and Life Science och kommer att tjänstgöra vid byråns kontor i Stockholm. Hon har praktiserat juridik i mer än 15 år och har arbetat vid svenska och internationella advokatbyråer. Camilla har bred erfarenhet inom områdena hälso- och sjukvård och life sciences, inklusive läkemedels-, bioteknik-, medicinteknik-, veterinärmedicin- och livsmedelsbranscherna. Camilla biträder regelbundet klienter inom bl.a. avtalsförhandling, regulatoriska frågor, licensiering och health care compliance.

Camilla kommer att börja på byrån under 2020. Hon är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand samt en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Johan Berg ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och Aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Johan är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av aktiemarknadstransaktioner och offentliga uppköpserbjudanden. Johan biträder även noterade företag i bland annat bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

Johan började på byrån 2009 och har en jur kand från Stockholms universitet.

Anna Bryngelsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden. Anna arbetar bland annat med tillståndsprövningar och miljörättsliga riskbedömningar vid transaktioner.

Anna började på byrån 2012. Hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Henrik Dock ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Han arbetar med klienter inom alla verksamhetsområden och branscher.

Henrik började på byrån 2011. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund. Han har en jur kand samt en fil kand från Uppsala universitet.

Therese Jansson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Therese arbetar med bank- och finansjuridik i vid mening, men har ett särskilt fokus mot bankregulatoriska frågor – inklusive rörelse- och tillsynsfrågor för banker och andra finansiella institutioner – samt olika former av strukturerad finansiering och omstruktureringar.

Therese började på byrån 2010. Hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Carl Johan Zimdahl ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Kapitalförvaltning och finansiell reglering och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han fokuserar sitt arbete på regulatoriska frågor rörande olika typer av finansmarknadsaktörer, inkluderande fondförvaltare, värdepappersbolag och andra kapitalförvaltningsstrukturer. Carl Johan började på byrån 2010. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.sjoholm@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.