Infobric har förvärvat Equipmentloop AB och Buildsafe Sweden AB

Infobric, ett av Nordens största SaaS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, har förvärvat Equipmentloop AB och Buildsafe Sweden AB. Equipmentloop grundades 2016 och tillhandahåller en digital plattform som hjälper byggnadsentreprenörer att hålla ordning på och effektivisera användandet av egna och inhyrda maskiner och verktyg på arbetsplatsen. Buildsafe grundades 2015 och tillhandahåller tjänster igenom vilka byggprojekt kan rapportera, åtgärda och analysera risker och störningar i produktionen.

Infobric företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.