ÖoB AB och Europris ASA inleder strategiskt samarbete för att skapa Nordens ledande lågpriskedja

Europris ASA och familjen Svensson, ägare till Runsvengruppen AB och ÖoB AB, har ingått ett avtal som syftar till att skapa en gemensam plattform för det som ska bli Nordens ledande lågpriskedja. Bolagen driver idag 349 butiker i Norge och Sverige och omsatte tillsammans över 10 miljarder kronor under 2017.

Runsvengruppen AB bildades 1947 av Rune Svensson och ägs idag av andra och tredje generationen i familjen. Bolaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet genom butikskedjan ÖoB AB som erbjuder produkter inom lågprissegmentet till konsumenter.

Familjen Svensson går nu in som långsiktiga ägare i Europris. I ett första steg förvärvar Europris 20 % av aktierna i Runsvengruppen mot betalning i aktier i Europris. Samtidigt förvärvar Europris en option att förvärva resterande 80 % under 2020. Även detta vederlag erläggas i aktier i Europris, vilket säkrar familjen Svenssons långsiktiga ägande i det gemensamma bolaget. Båda bolagen kommer även fortsättningsvis att drivas som självständiga bolag under egna varumärken och företagsledningar.

Familjen Svensson företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.