Andreas Johansson är verksam inom Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp. Hans erfarenhet täcker alla delar av svensk och europeisk konkurrensrätt, statsstöd samt handelspolitiska skyddsinstrument. Han uppträder regelbundet vid Konkurrensverket, EU-kommissionen, nationella domstolar, skiljenämnder och EU-domstolarna i Luxemburg. Han har varit inblandad i en betydande andel av de största konkurrensärendena i Sverige under senare år, jämte ett stort antal prövningar av företagsförvärv vid Konkurrensverket och Kommissionen. Han ansvarar också för Brysselkontorets handelsrättsliga praktik och har framgångsrikt företrätt klienter i ett antal antidumpningsärenden vid Kommissionen och EU-domstolarna. Utöver konkurrens- och handelsrätten har Andreas även varit huvudombud eller medombud i ett antal mål vid EU-domstolarna avseende andra EU-rättsliga regelverk, såsom Förnybartdirektivet och systemet för handel med utsläppsrätter. Han håller löpande föredrag inom konkurrens- och handelsrätt, och har listats i kategorin Future Leaders of Competition Law av Who’s Who Legal 2021 och 2022.