Blå himmel med två byggnader och trädkronor

Mannheimer Swartling utser Andreas Johansson till ny partner

Vi är mycket glada över att meddela att Andreas Johansson vid byråns kontor i Bryssel har valts till ny partner.

”Andreas är en mycket skicklig advokat och sedan flera år en väl etablerad rådgivare inom EU- och konkurrensrätt såväl i Bryssel som i Sverige. Han har ett enastående engagemang för byråns klienter och ärenden. Vi är mycket glada över att Andreas nu tar steget till partner vid vårt Brysselkontor” säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

Andreas Johansson
Andreas Johansson

Andreas Johansson är verksam i Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp. Hans erfarenhet täcker alla delar av svensk och europeisk konkurrensrätt, statsstöd samt EUs handelsfrågor (EU Trade Law). Han uppträder regelbundet vid Konkurrensverket, EU-kommissionen, nationella domstolar, skiljenämnder och EU-domstolarna i Luxemburg. Han ansvarar för Brysselkontorets handelsrättsliga praktik och har framgångsrikt företrätt klienter i ett antal antidumpningsärenden vid EU-kommissionen och EU-domstolarna. Utöver konkurrensrätten och handelsrätten har Andreas även företrätt byråns klienter i ett antal mål vid EU-domstolarna om andra EU-rättsliga regelverk, såsom förnybartdirektivet och systemet för handel med utsläppsrätter.

Brysselkontoret

Mannheimer Swartlings Brysselkontor erbjuder sedan många år kvalificerad rådgivning inom EU- och konkurrensrätt. Rådgivningen sker i nära samarbete med specialister på området på byråns andra kontor. Kontoret är ledande och störst i sitt slag bland nordiska advokatbyråer, och har nu två partners och ett tiotal jurister.

Byråns EU- och konkurrensrättsteam arbetar med alla typer av EU- och konkurrensrättsliga ärenden såsom domstolsprocesser och skiljeförfaranden, kartellutredningar och andra utredningar hos EU-kommissionen och Konkurrensverket, gryningsräder, klagomål, förvärvsanmälningar och andra konkurrensrättsliga aspekter på M&A-transaktioner, konkurrensrättslig rådgivning av olika slag, statsstöd, offentlig upphandling, EU-reglerna om fri rörlighet, EU Regulatory samt EU Trade Law.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.sjoholm@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.