Konkurrensverket lägger ned utredning mot Novamedia

Konkurrensverket beslutade den 3 november 2017 att skriva av ett ärende om påstått missbruk av dominerande ställning av Novamedia, som handhar driften av Postkodlotteriet. Beslutet sätter punkt för Konkurrensverkets längsta missbruksutredning hittills, som inleddes under våren 2013. Beslutet fattades mer än ett år efter att myndigheten skickat ett utkast till stämningsansökan till Novamedia.

Beslutet är unikt såtillvida att Konkurrensverket i ett så sent skede beslutat att inte fullfölja utredningen genom att väcka talan vid domstol utan istället skrivit av ärendet. Det framgår av beslutet att myndigheten fattat detta beslut vid en sammantagen bedömning och med beaktande av möjligheterna att vinna framgång i domstol.

Justitieombudsmannen riktade i juli i år kritik på flera punkter mot Konkurrensverkets handläggning av ärendet, bland annat gällande den tid utredningen tagit.

Novamedia företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.