Karlsnäs Capital säljer Trioplast

Den 29 juni 2018 avyttrade Karlsnäs Capital AB sitt ägande i Trioplast Industrier AB, en av Europas ledande leverantörer av hållbara förpackningslösningar baserad på polyetenfilm, till ett av Altor Fund IV helägt dotterbolag.

Trioplast grundades 1965 av Vilhelm Larsson i Smålandsstenar och har sedan 1984 ägts av sonen Bo Larsson, som har utvecklat företaget till en ledande aktör i Europa med 16 dotterbolag och en omsättning som under 2017 uppgick till 4,2 miljarder kronor. Trioplast erbjuder plastfilm och förpackningsmaterial som används inom en rad olika industrier och verksamheter, exempelvis balensilering, odlingsfilm, hygienfilm för blöjor och sjukvård, byggfilm, bärkassar och sopsäckar.

Karlsnäs Capital AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.