Vi möter dagligen våra klienter på en föränderlig spelplan där hållbarhetsfrågor är av stor betydelse och rättsutvecklingen går snabbt. Därför är det viktigt att vi ständigt utvecklar vår affärsjuridiska rådgivning med koppling till dessa frågor. Hållbarhet i rådgivningen är den första av tre pelare i vårt hållbarhetsramverk.

Våra klienter är verksamma inom en mängd olika branscher och marknader där de hållbarhetsrelaterade möjligheterna, utmaningarna och riskerna kan se helt olika ut. Juridiska frågeställningar kopplade till exempelvis miljö och klimatförändringar, mänskliga rättigheter och hållbara transaktioner är återkommande inom flera av våra uppdrag. Ur ett branschperspektiv är vår ambition att vara en drivande kraft inom hållbarhetsrelaterad affärsjuridik med spetskompetens i dessa frågor.

Vi hjälper våra klienter att kartlägga de hållbarhetsrisker och möjligheter de står inför utifrån ett rättsligt perspektiv och att hitta lösningar som påverkar människor och planeten positivt eller mindre negativt. För att ge bästa möjliga stöd arbetar vi sedan många år med juridisk specialistrådgivning i hållbarhetsrelaterade frågor och följer noga utvecklingen kring lagstiftning och internationella avtal som påverkar våra klienter.