Vi möter dagligen våra klienter på en föränderlig spelplan där hållbarhetsfrågor är av stor betydelse. Därför är det också viktigt att vi utvecklar vår affärsjuridiska rådgivning med koppling till dessa frågor. Hållbarhet i rådgivningen är den första av tre pelare i vår hållbarhetsstrategi. Vi utvecklar ständigt vår juridiska rådgivning med hänsyn till rättsutvecklingen på området.

Våra klienter är verksamma inom en mängd olika branscher och marknader där möjligheterna, utmaningarna och riskerna kan se helt olika ut. Juridiska frågeställningar kring exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption är något som återkommer inom flera av våra uppdrag. Ur ett branschperspektiv är det vår ambition att vara en drivande kraft inom hållbarhetsrelaterad affärsjuridik med juridisk spetskompetens inom dessa områden.

Vi hjälper våra klienter att bli medvetna om vilka hållbarhetsrisker och möjligheter de står inför utifrån ett rättsligt perspektiv och att hitta lösningar som påverkar människor och planet positivt eller mindre negativt. För att ge bästa möjliga stöd arbetar vi sedan många år med juridisk specialistrådgivning i hållbarhetsrelaterade frågor och följer noga utvecklingen kring lagstiftning och internationella avtal som påverkar våra klienter.