Vatten slår upp mot kant

Alfa Laval förvärvar Scanjet

Alfa Laval Corporate AB har den 16 juni 2022 ingått ett avtal om förvärv av Scanjet Holding AB.

Scanjet är en ledande global leverantör och tillverkare av utrustning och system för tankrengöring för marin, offshore och industriell användning. Genom förvärvet stärker Alfa Laval sitt breda tankerbjudande och skapar en mer omfattande produktportfölj för lastfartyg. Scanjets intelligenta tanklösningar kommer komplettera Alfa Lavals hållbara marina produktportfölj och skapa ökad effektivitet för Alfa Lavals kunder.

Scanjet har en global närvaro via fabriker i Sverige, Polen och Indonesien och en omsättning på cirka SEK 300 miljoner.

Genomförandet av transaktionen är villkorat av relevanta regulatoriska godkännanden.

Alfa Laval företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.