Lindab förvärvar Airmaster A/S

Lindab har ingått ett avtal om att förvärva danska Airmaster A/S, som är en ledande tillverkare av produkter för decentraliserad ventilation. Med Airmaster lägger Lindab grunden för ett nytt produktområde med fokus på decentraliserad ventilation och blir ännu starkare på smarta produkter som minskar energiåtgången samtidigt som de skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Lindab förvärvar 100 procent av bolaget, på kassa- och skuldfri basis, för en fast köpeskilling om 650 MDKK (990 MSEK) som erläggs vid tillträdet. En tilläggsköpeskilling om maximalt 400 MDKK (610 MSEK) kan utgå baserat på Airmasters resultatutveckling under 2024 och 2025. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2024, efter godkännande från de relevanta konkurrensmyndigheterna.

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat.

Lindab rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.