Alfa Laval avyttrar verksamhet för fjärrvärme/fjärrkyla till NIBE Group

Alfa Laval har avyttrat sin verksamhet för fjärrvärme/fjärrkyla, för närvarande del av Alfa Lavals Greenhouse division, till NIBE. Verksamheten omsatte cirka 300 miljoner kronor under 2017 och har cirka 60 anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Förvärvet förväntas att stängas under andra kvartalet 2017.

Alfa Laval rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.