HEXPOL förvärvar verksamheten Valley Processing

HEXPOL har den 7 april 2017 förvärvat verksamheten Valley Processing, med en tillverkningsenhet i ”City of Industry”, Kalifornien, USA. Valley Processing hade 2016 en omsättning på 34 MUSD och har cirka 90 anställda.

Förvärvspriset uppgår till cirka 46 MUSD på skuldfri bas för verksamheten plus en tilläggsköpeskilling baserad på produkttransfereringar.

HEXPOL företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.