Bankomat AB och BDB Bankernas Depå AB går samman och bildar ett bolag

Bankomat AB (Bankomat) och BDB Bankernas Depå AB (BDB) går samman och bildar ett gemensamt bolag med två separata affärsområden; kontantautomater och depåverksamhet. Sammanslagningen sker formellt genom fusion av bolagen där Bankomat AB blir det kvarvarande bolaget som ska rymma de båda verksamheterna. Fusionen väntas bli klar under våren 2017. Verksamheterna flyttar ihop på samma adress och kommer att fortleva under namnet Bankomat AB.

BDB och Bankomat ägs med 20 procent vardera av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) samt ATM Holding AB (Swedbank och Sparbankerna),

BDB Bankernas Depå AB ansvarar idag för tio depåer runt om i landet. Bolagets främsta uppgift är att optimera samt effektivisera kontantflödet inom Sverige utifrån prognoser som görs av dess kunder. BDB är i dagsläget den enda depåägaren i Sverige och den part som ombesörjer såväl uthämtning som inlämning av kontanter till Sveriges Riksbank. Bankomat är ledande inom kontantautomater i Sverige och ombesörjer det mest omfattande automatnätet för kontantuttagstjänster och insättningstjänster.

Mannheimer Swartling har rådgivit Bankomat och har lett projektet i förhållande till samtliga banker.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.