Vattenkraftens miljöfond – 10 miljarders investering för vattenkraftens anpassning till moderna miljövillkor under en period om 20 år

Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall, som tillsammans står för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion, har enats om att genom etablering av ett samägt bolag, Vattenkraftens Miljöfond, satsa 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken. Vattenkraftens Miljöfond ska finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor och kommer att bli en av de största finansiärerna av miljöinvesteringar i Sverige. Utgångspunkten för projektet är Energiöverenskommelsen från 2016 där det beslutades att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för arbetet med att implementera moderna miljövillkor i svensk vattenkraft.

Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till projektet. Mannheimer Swartlings team bestod av jurister från ett flertal verksamhetsgrupper, såsom Corporate Commercial, Miljörätt, EU- och konkurrensrätt och Företagsbeskattning.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.