Telia Company ingår global uppgörelse med amerikanska och holländska myndigheter i samband med internationell korruptionsutredning

Den 21 september 2017 meddelade Telia Company att bolaget har ingått en global uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet (Department of Justice), den amerikanska finansinspektionen (Securities and Exchange Commission) och åklagarmyndigheten i Holland. Uppgörelsen rör frågor om efterlevnad av amerikanska respektive holländska antikorruptions- och penningtvättslagar i samband med transaktioner i Eurasien. Uppgörelsen nåddes efter en tre och ett halvt år lång internationell utredning.

Telia Company har accepterat att betala totalt 965 miljoner dollar för överträdelser av amerikansk respektive holländsk antikorruptionslagstiftning relaterat till transaktioner i Uzbekistan. Överenskommelsen innebär samtidigt att Telia Company inte behöver ha någon övervakning (compliance monitoring), att Telia Company inte är i behov av att ändra sitt compliance-program. Telia Company har inte heller någon rapporteringsskyldighet till DOJ eller SEC. Detta sätter punkt för alla kända internationella korruptionsutredningar som rör Telia Company.

Mannheimer Swartling har varit Telia Companys svenska ombud och har koordinerat och haft ett nära samarbete med ett team av amerikanska nederländska och andra internationella rådgivare.

Mannheimer Swartling företräder Telia Company i den svenska talan om förverkande som initierats vid domstol av den svenska åklagarmyndigheten.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.