Stora Enso avyttrar Kvarnsveden till Northvolt

Stora Enso har tecknat en avsiktsförklaring för att avyttra det nedlagda pappersbruket Kvarnsveden i Borlänge till batteribolaget Northvolt.

På grund av den minskade efterfrågan på papper stängde Stora Enso pappersbruket i Kvarnsveden i september 2021. Kvarnsveden grundades 1900 och har tillverkat massa och papper i mer än 120 år tills produktionen avslutades 2021.

Northvolt kommer att utveckla anläggningen för tillverkning av batterier och planerar att verksamheten ska vara i gång i slutet av 2024. Northvolt uppskattar att etableringen kommer att leda till ungefär 1 000 nya arbetstillfällen i Borlänge.

Mannheimer Swartling är legal rådgivare åt Stora Enso i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.