Ali Gjerqek är senior associate i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A) i Stockholm. Han bistår regelbundet såväl industriella klienter som finansiella investerare inom ett stort antal branscher med rådgivning över ett brett spektrum av privata M&A-transaktioner, inklusive företagsförvärv och -försäljningar, avknoppningar, joint ventures, strategiska samarbeten och omstruktureringar. Ali arbetar regelbundet med strukturering av transaktioner, incitamentsprogram samt allmän bolagsrättslig rådgivning och har även erfarenhet av att biträda tillväxtbolag i Sverige.