Experience

 • Associate, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Foreign legal associate, Anderson Mori & Tomotsune, 2017

Education

 • LL.M. (Lund University, 2012)
 • Suffolk University Law School, Boston, MA, USA, 2010-2011

Languages

 • Swedish
 • English

Publications

 • Tillämpning av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund för villkor om skattskyldighet vid underprisöverlåtelse, Svensk Skattetidning 2012, s. 545
 • Rättsfallskommentar: HFD:s dom i mål 3764-10, Svensk Skattetidning 2012, s. 690

Practice group

Maria Holme

Senior Associate

Experience

 • Associate, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Foreign legal associate, Anderson Mori & Tomotsune, 2017

Education

 • LL.M. (Lund University, 2012)
 • Suffolk University Law School, Boston, MA, USA, 2010-2011

Languages

 • Swedish
 • English

Publications

 • Tillämpning av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund för villkor om skattskyldighet vid underprisöverlåtelse, Svensk Skattetidning 2012, s. 545
 • Rättsfallskommentar: HFD:s dom i mål 3764-10, Svensk Skattetidning 2012, s. 690