Stora Enso avyttrar 100 % av aktierna i June Emballage AB

Stora Enso har avyttrat 100 % av aktierna i det svenska dotterbolaget June Emballage AB till dess nuvarande ledningsgrupp. June Emballage är en producent som är specialiserad på skräddarsydda transportförpackningar i wellpapp i mindre partier.

Mannheimer Swartling var Stora Ensos legala rådgivare i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.