H2 Green Steel säkrar finansiering om EUR 1,5 miljarder

H2 Green Steel har säkrat finansiering om cirka EUR 1,5 miljarder från en grupp investerare led av Altor, GIC, Hy24 och Just Climate.

Intäkterna från finansieringsrudan kommer att finansiera världens första storskaliga anläggning för produktion av grönt stål och Europas första giga-skala elektrolysör.

Investeringsrundan leds av den nya investeraren Hy24 tillsammans med Altor, GIC och Just Climate som tidigare investerat i bolaget. Transaktionen involverar även de nya investerarna Andra AP-fonden och Temasek, samt en grupp befintliga investerare som fortsätter att stötta H2 Green Steel med kapital, däribland AMF, Cristina Stenbeck, Hitachi Energy, IMAS Foundation, Kinnevik, Schaeffler, Vargas och Wallenberg Investments ägarbolag FAM.

Intäkter från finansieringsrundan kommer att användas till byggandet och utveckling av H2 Green Steels storskaliga gröna flaggskeppsstålverk i Boden. Markarbetet har pågått där sedan sommaren 2022, och genom transaktionen tar H2 Green Steel ytterligare ett stort steg mot att starta anläggningen i slutet av 2025.

Anläggningen kommer att leverera stål med upp till 95 procent lägre COutsläpp än stål som produceras med masugnsteknik. Detta möjliggörs genom att ersätta kolet i produktionsprocessen med vätgas som produceras på plats i Europas största elektrolysör med el från förnyelsebara källor. Nästa generations teknik och digitalisering, tillsammans med en för branschen omatchad ambitionsnivå i frågor som cirkularitet och återvinning, kommer att göra stålverket till det första av sitt slag.

H2 Green Steel rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.