Erik Schultz är delägare i Mannheimer Swartling och ingår i byråns verksamhetsgrupp Försäkring. Han tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm och har ägnat hela sin verksamhet till försäkrings- och återförsäkringsärenden i över tio år, särskilt inom det regulatoriska området. Eriks erfarenhet inkluderar ett brett spektrum av försäkringsrelaterade frågeställningar, inbegripet reglerade, gränsöverskridande transaktioner såsom fusioner och företagsförvärv samt beståndsöverlåtelser. Han ger regelbundet klienter rådgivning i regulatoriska frågeställningar avseende såväl försäkringsgivare som försäkringsförmedlare samt vid frågor om försäkringsdistribution och försäkringsavtal. Erik har även stor erfarenhet av att representera klienter vid skadereglering av försäkringsanspråk samt i försäkrings- och återförsäkringstvister.