GARO förvärvar EV Charge Partner Sweden AB

GARO har ingått ett avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i bolaget EV Charge Partner Sweden AB. Aktierna förvärvas från Davids Elteknik AB och tillträdet är planerat till den 1 juni 2020. I samband med förvärvet överlåts även fastigheten som bolaget bedriver sin verksamhet i till GARO.

EV Charge Partner utför service och support samt driftsättning av laddinfrastruktur för främst större laddoperatörer och kraftbolag i Sverige och Polen, och bolaget har etablerat sig som en ledande aktör inom service och support av DC-laddare och annan laddinfrastruktur i Sverige. Verksamheten bedrivs under det egna varumärket EV Charge Partner.

GARO är ett företag som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. EV Charge Partners verksamhet kommer att ingå i division E-Mobility.

GARO rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.